Tài liệu tự học Family trong Revit chuẩn Autodesk

TÀI LIỆU TỰ HỌC FAMILY TRONG REVIT CHUẨN AUTODESK

Tài liệu được viết bằng tiếng Anh sẽ gây nhiều rào cản đối với nhiều kỹ sư, kiến trúc tại Việt Nam. Tuy nhiên để tiếp cận với các tài liệu chuẩn và theo quy trình hợp lý, người đọc cần phải dần làm quen với kiểu đọc tài liệu và bài viết như này. Link download full tài liệu Family trong revit https://drive.google.com/open?id=1w8hvAdR9aBl_cTJr8oOSdqNu4R03APec

Phần 1:

Phần 2: 

Phần 3:

Phần 4:

Xem thêm: Link tải thư viện Full Family trong Revit.

FEATURED TOPIC