Mẫu đồ án thi công bằng Revit

MẪU ĐỒ ÁN THI CÔNG BẰNG REVIT

Sinh viên thực hiện: Lê Hưng Phúc Giáo viên hướng dẫn: Dương Minh Tín Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Khoa kỹ thuật xây dựng.

Mẫu đồ án thi công bằng Revit

Mẫu đồ án thi công bằng Revit bao gồm: cốp pha cột, dầm, sàn, móng, phần địa hình trong Revit. Mời các bạn tải file: https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCMmR5QWZRSFNOVFU

FEATURED TOPIC