Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit (phần 1)

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit (phần 1)

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT (PHẦN 1)

Các bạn muốn hiểu sâu hơn, tổng thể hơn hãy tham khảo đề cương khóa học revit. Sau dây là hướng dẫn cách tạo Family trong Revit. Family có thể được hiểu là các cấu kiện, các thành phần công trình, là thư viện giúp cấu thành nên mô hình thông tin công trình (BIM). Bài viết giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về các loại Family, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách tạo Family trong Revit.Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit Một số trang website tải Family miễn phí:
 • www.revitcity.com
 • www.familit.com
 • https://bimobject.com/en-us/product
Các loại Family trong Revit: gồm 3 loại.
 • System family: family của hệ thống, ko load vào dự án, ko ở dạng file ngoài (sàn, mái, cầu thang, lan can, tường…).
 • Loadable family: lưu ở dạng file ngoài (.rfa), sử dụng cho nhiều dự án, load vào dự án (đài móng, dầm, cột, kí hiệu 2D…).
 • In-place family : family dựng trong dự án, ko ở dạng file ngoài.
Các bước tạo lập Family: gồm 3 bước.
 • Bước 1: chọn file mẫu tạo family.
 • Bước 2 : sử dụng các công cụ tạo khối để dựng family.
 • Bước 3 : gán các biến cần thiết cho family.
Ví dụ tạo 1 family bàn ghế ? Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit
 • Chọn file mẫu Metric Furniture.rft
 • Sử dụng 6 công cụ tạo khối để vẽ bàn ghế.
 • Gán các biến như: dài, rộng, cao, vật liệu…
Mời bạn đọc xem thêm: Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit (phần 2)