Gần 100 đối tượng trong Revit - Bạn có biết?

GẦN 100 ĐỐI TƯỢNG TRONG REVIT - BẠN CÓ BIẾT?

Sử dụng và quản lý thành thạo Revit đòi hỏi các kỹ sư, kiến trúc sư phải có một thời gian làm việc nhất định với nó. Cũng như các phần mềm khác, các đối tượng trong Revit cũng rất đa dạng, và được phân thành các nhóm riêng như đối tượng khung nhìn, quản lý, nội dung và dữ liệu khởi tạo.

Bạn đã sử dụng Revit được 1 năm, 2 năm, 3 năm hay lâu hơn thế? Liệu bạn có biết và tương tác được với toàn bộ các đối tượng của phần mềm này? Bài viết này sẽ liệt kê tất cả các đối tượng trong Revit, giúp bạn quản lý và áp dụng mô hình BIM hiệu quả hơn.

1. Đối tượng dữ liệu khởi tạo (Datumn)

2. Đối tượng nội dung (Content)

 

3. Đối tượng khung nhìn (View)

4. Đối tượng quản lý (Management)

Bài viết hy vọng giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về hệ thống  các đối tượng trong Revit, và nếu người dùng nắm được toàn bộ đối tượng thì việc triển khai Revit sẽ trở nên dễ dàng hơn.
FEATURED TOPIC