Cốt thép trong Revit

Cốt thép trong Revit
Bài viết sẽ cung cấp một số hình ảnh về triển khai cốt thép trong phần mềm Revit, hy vọng sẽ giúp bạn đọc áp dụng và triển khai cho các dự án của đơn vị. Việc áp dụng Revit không chi đối với các công trình dân dụng công nghiệp, nó còn được áp dụng rộng rãi cho các cấu kiện đúc sẵn, công trình cầu, hầm...Người dùng cần phải kết hợp nhuần nhuyễn việc sử dụng các công cụ mô hình Revit (bê tông, cốt thép), các công cụ quản lý trong Revit để đạt được kết quả mong muốn. 1. Bố trí cốt thép cho đài móng 2. Bố trí cốt thép cho tường chắn 3. Bố trí cốt thép cho hầm 4. Bố trí thép cho công trình cầu 5. Bố trí cốt thép cho vách 6. Cốt thép cho cấu kiện đúc sẵn Beyond Design with Revit