Chương trình đào tạo BIM cơ bản

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BIM CƠ BẢN

Chương trình đào tạo BIM được tham khảo từ các nguồn tài liệu nước ngoài, do vậy tác giả đã dùng ngôn ngữ tiếng Anh để tránh những sai sót khi biên dịch sang tiếng Việt. Bạn đọc có thể tham khảo và đưa ra những hướng tiếp cận về công nghệ BIM riêng cho cá nhân và đơn vị mình.

Chapter 1: BIM Model Basic

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BIM CƠ BẢN

Lesson 1: Modeling Building Elements

Lesson 2: Interiors and Circulation

Lesson 3: Fixtures, Fittings, and Furniture

Lesson 4: Views, Visualizations, Materials, Lighting and Rendering

Chapter 2: BIM Design Process

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BIM CƠ BẢN

Lesson 5: Area and Space Planning

Lesson 6: Project Phases and Phased Design

Lesson 7: Design Options

Lesson 8: Level of Development

Lesson 9: Detailed Design, Construction Documents

Lesson 10: Schedules and Quantities

Chapter 3: Multidisciplinary Coordination

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BIM CƠ BẢN

Lesson 11: Preparing to Share Models

Lesson 12: Modeling Structural Elements

Lesson 13: Modeling Electrical Systems

Lesson 14: Modeling Plumbing Systems

Lesson 15: Modeling Mechanical Systems

Lesson 16: Coordination and Interference Checking

congnghebim.vn

News for BIM Technology in Civil Engineering

You may also like...

Leave a Reply