Các công cụ Steel trong Revit 2019

Bài viết này giúp các bạn tự học revit structure; giới thiệu tới bạn đọc toàn bộ các công cụ Steel trong Revit 2019, đây cũng là một trong những cải tiến đáng chú ý nhất của phiên bản này. Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng các công cụ này để triển khai các dự án kết cấu thép. Tác giả đã tạo video hướng dẫn sử dụng các công cụ này, nhằm tăng tính trực quan và dễ tiếp cận hơn cho người sử dụng. Danh sách các công cụ Steel trong Revit 2019 gồm:
 • Connection: tạo các liên kết giữa các cấu kiện nói chung, trước khi sử dụng người dùng phải tải các liên kết có sẵn từ phần mềm Revit.
 • Plate: tạo các bản thép liên kết.
 • Bolts: tạo các bu lông, ngoài ra có Anchors tạo móc liên kết, Holes tạo lỗ, Shear Studs tạo đinh tán.
 • Welds: tạo liên kết hàn.
 • Corner Cut: cắt các góc của bản thép liên kết.
 • Cope Skewed: cắt dầm theo 2 mặt phẳng vuông góc, có nhập góc xoay theo các phương khác nhau.
 • Shorten: cắt ngắn hoặc kéo dài dầm thép, có nhập góc xoay theo phương chiều cao và bề rộng tiết diện.
 • Contour Cut: cắt bản thép hoặc dầm thép theo các tiết diện bất kỳ, hữu dụng khi cắt tiết diệt thừa tại các vị trí liên kết với cột hoặc dầm thép khác.
Video hướng dẫn P1: https://youtu.be/eMAGSk2D2GA
 • Cope: xử lý phần giao cắt giữa các dầm thép và gán liên kết phù hợp.
 • Miter: xử lý phần giao góc giữa hai dầm và gán liên kết phù hợp.
 • Cut Through: cắt thủng dầm thép theo tiết diện của một dầm khác giao với nó.
 • Cut By: cắt dầm thép tại các vị trí giao với dầm khác.
Video hướng dẫn P2: https://youtu.be/Y9sgTDoRxrs /.Admin
FEATURED TOPIC