Tự học AutoCad nâng cao và lập trình trong AutoCad

Tự học AutoCad nâng cao và lập trình trong AutoCad

TỰ HỌC AUTOCAD NÂNG CAO VÀ LẬP TRÌNH TRONG AUTOCAD

Tác giả: TS. Trần Anh Bình tu hoc autocad nang cao

Chương 1: Thiết lập môi trường bản vẽ

 1. Quy định về bản vẽ
 2. Thiết lập môi trường vẽ
 3. Giới thiệu Express Tool

Chương 2: Layout và in ấn

 1. Làm việc với Layout
 2. Điều khiển in ấn

Chương 3: Làm việc với dữ liệu

 1. Tham khảo ngoài
 2. Làm việc với dữ liệu ngoài
 3. Làm việc với Raster Image
 4. Pasting, Linking, and Embedding Objects

Chương 4: Tùy biến trong AutoCad

 1. Các đối tượng Shape
 2. Tạo Font chữ
 3. Tạo các dạng đường
 4. Dạng đường phức chứa đối tượng Shape
 5. Tạo các mẫu mặt cắt
 6. Menu
 7. Toolbar

NỘI DUNG TÀI LIỆU AUTOCAD NÂNG CAO

Và cuối cùng là link tải tài liệu autocad nâng cao của thầy Trần Anh Bình nhé: https://drive.google.com/file/d/16WTYHhDqKh0TD0wSbPp9sqrvUrlqpnRu/view