Tài liệu tự học Navisworks chuẩn Autodesk

Tài liệu tự học Navisworks chuẩn Autodesk

TÀI LIỆU TỰ HỌC NAVISWORKS CHUẨN AUTODESK

Navisworks là phần mềm trong công nghệ BIM, hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý xây dựng và chất lượng công trình. Tài liệu tự học Navisworks này hy vọng sẽ đem nhiều kiến thức bổ ích tới bạn đọc.

Phần 1:

Phần 2: 

Phần 3: