Tài liệu tự học lập trình Revit API

Xin giới thiệu cùng bạn đọc 2 cuốn sách giúp bạn tự học revit API:

  • Revit API Developer Guide 2012
  • Revit 2014 API Training

Link tải:  https://drive.google.com/open?id=1NX3mzvq9P3tiL2bvdyxNuU2gqNiKUFgY

https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCREhvMGVkNkxwOVk

congnghebim.vn

News for BIM Technology in Civil Engineering

You may also like...

Leave a Reply