Tài liệu tự học AutoCAD cơ bản

Tài liệu tự học AutoCAD cơ bản

TÀI LIỆU TỰ HỌC AUTOCAD CƠ BẢN

Tài liệu trang bị cho người dùng những kiến thức cơ bản về Autocad như: Nội dung: 1. Tổng quan về Autocad 2. Các lệnh vẽ cơ bản (Draw) 3. Các lệnh chỉnh sửa đối tượng (Modify) 4. Tìm hiểu về Layer, Hatch, Text 5. Tìm hiểu về Dimension 6. Tìm hiểu về Block