AUTOCADTÀI LIỆU

Tài liệu tự học AutoCAD cơ bản

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN TRONG REVIT

TÀI LIỆU TỰ HỌC AUTOCAD CƠ BẢN

Tài liệu trang bị cho người dùng những kiến thức cơ bản về Autocad như:

Link tải tài liệu tự học autocad cơ bản về máy:

https://drive.google.com/open?id=1tJqgsYbsILLkYtldA3e47ZVJDoYcWHXy

Nội dung:

1. Tổng quan về Autocad

2. Các lệnh vẽ cơ bản (Draw)

3. Các lệnh chỉnh sửa đối tượng (Modify)

4. Tìm hiểu về Layer, Hatch, Text

5. Tìm hiểu về Dimension

6. Tìm hiểu về Block


Các chủ đề được quan tâm nhất

Trả lời