Hướng dẫn vẽ thép dầm trong Revit

Giả sử ta sẽ vẽ thép cho dầm D2-3 như hình vẽ dưới đây, mô hình gồm cột, dầm, sàn được vẽ bằng phần mềm Revit 2017.