Tính năng mới của Revit 2019

Bạn có thể hiển thị và chỉnh sửa các tầng trong bất kỳ chế độ xem nào, bao gồm cả chế độ 3D…