Revit 2018.1-Những tính năng mới nhất

Cho phép bạn đặt cốt thép dọc trên nhiều bề mặt tự do khác nhau ở khung nhìn 3D.