Một số từ tiếng Anh thường gặp trong Revit

Floor Plan: mặt bằng tầng/ Structural Plan: mặt bằng kết cấu