Sách hay về công nghệ BIM

Rất nhiều các kỹ sư, kiến trúc sư, nhà quản lý dự án quan tâm đến BIM tuy nhiên họ chưa có cái nhìn tổng quát và đúng đắn về công nghệ này.