B.I.M

BIM là gì?

Đã đăng vào

BIM (Building Information Modeling) là quá trình tạo lập và sử dụng mô hình thông tin trong các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành công trình.

B.I.M

Đề cương thi chứng chỉ Revit (Autodesk Certified Professional)

Đã đăng vào

Phần 1: Collaboration Copy and monitor elements in a linked file Use worksharing Import DWG and image fies Use Worksharing Visualization Assess review warnings in Revit Phần 2: Documentation Create and modify filed regions Place detail components and repeating details Tag elements (doors, windows, etc.) by category Use dimension strings Set the colors used in […]