Mô hình BIM và Thực tế tăng cường AR

AR có thể giúp giảm lỗi trong quá trình cài đặt, dẫn đến thực hiện tác vụ nhanh hơn…