Hướng dẫn cài đặt Revit 2017

Phần mềm sau khi giải nén có dung lượng khoảng 5,7Gb.