Hội thảo BIM từ Bộ Xây dựng – 04/2018

Chiến lược triển khai BIM của Vương quốc Anh và dự án Hạ tầng kỹ thuật toàn cầu hỗ trợ Việt Nam…