Quản lý trình duyệt dự án (Project Browser) trong Revit

Quản lý trình duyệt dự án (Project Browser) trong Revit
Công việc quản lý trình duyệt dự án (Project Browser) trong Revit giúp người dùng dễ dàng sắp xếp, tổ chức khung nhìn (View) và bản vẽ (Sheet) theo đúng tiêu chuẩn của công ty. Điều này đặc biệt hữu ích đối với dự án lớn, khi mà số lượng khung nhìn, bản vẽ trong Revit lên tới con số hàng trăm, hay thậm chí hàng nghìn nên gây khó khăn cho người dùng. Trong thí dụ dưới đây, tác giả sẽ phân chia khung nhìn và bản vẽ theo 2 cấp:
 • Bộ môn: như kiến trúc, kết cấu, cơ điện nước.
 • Hạng mục: như mặt bằng kiến trúc, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết tường, khu vệ sinh, cầu thang, cửa đi, cửa sổ…
Tác giả sẽ giới thiệu 3 bước thực hiện việc quản lý trình duyệt dự án (Project Browser) trong Revit như sau:

Bước 1: tạo các biến dự án.

Ta vào menu Manage à Project Parameters và nhấn Add để thêm biến dự án. quản lý trình duyệt dự án Project Browser trong revit Đến đây, người dùng cần phân biệt 2 loại biến là Project ParameterShared Parameter:
 • Project Parameter: là biến dự án, dùng được trong bảng thống kê, nhưng không dùng để ghi chú đối tượng.
 • Shared Parameter: là biến dùng chung, dùng được trong cả môi trường Project và Family, xuất ra dữ liệu ODBC, xuất hiện trong bảng thống kê và ghi chú được.
Bạn đọc tạo 2 biến Bộ mônHạng mục có thuộc tính như sau: quản lý trình duyệt dự án Project Browser trong revit
 • Name: Bộ môn (hoặc Hạng mục).
 • Discipline: Common, là dùng cho tất cả bộ môn.
 • Type of Parameter: Text, là kiểu do người dùng nhập vào.
 • Group parameter under: Graphics, là vị trí biến ở bảng Properties.
 • Categories: chọn Sheets và Views.
Ta thu được 2 biến dự án như hình dưới. quản lý trình duyệt dự án Project Browser trong revit

Bước 2: tổ chức trình duyệt.

Ta kích chuột phải vào phần Project Browser\Views (all) và chọn Browser Organization. quản lý trình duyệt dự án Project Browser trong revit Tại đây, bạn sẽ tạo mới và đặt tên cho kiểu tổ chức trình duyệt này, phần Views sẽ được thực hiện trước. quản lý trình duyệt dự án Project Browser trong revit Bây giờ, ta tiến hành thiết lập cho phần Grouping and Sorting phù hợp với tiêu chuẩn đơn vị. Sau đó chọn lại kiểu tổ chức vừa tạo. quản lý trình duyệt dự án Project Browser trong revitquản lý trình duyệt dự án Project Browser trong revit

Bước 3: đưa vào thuộc tính cho khung nhìn và bản vẽ.

Do người dùng chưa đưa vào thuộc tính cho biến Bộ mônHạng mục ở bảng Properties nên trình duyệt lúc này không được sắp xếp hợp lý như hình dưới: quản lý trình duyệt dự án Project Browser trong revit Vì vậy, với các mặt bằng kiến trúc tầng, ta chọn khung nhìn và đưa vào giá trị Bộ môn, Hạng mục như sau: quản lý trình duyệt dự án Project Browser trong revit Tương tự với khung nhìn mặt đứng: quản lý trình duyệt dự án Project Browser trong revit Sau khi hoàn thiện, ta có được phần quản lý trình duyệt rõ ràng và hợp lý như hình 5.3. quản lý trình duyệt dự án Project Browser trong revit Các bước trên đều được làm tương tự cho đối tượng bản vẽ (Sheet). Chú ý:
 • Khi đã có mẫu trình duyệt dự án, người dùng nên đưa giá trị Bộ mônHạng mục ngay khi khung nhìn hay bản vẽ mới được tạo.
 • Trình duyệt dự án là một phần quan trọng trong tệp mẫu tạo dự án. Chính vì vậy, ta phải thực hiện một cách đầy đủ, chính xác để áp dụng cho nhiều dự án khác.
---------- ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn Bộ môn Tin học Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng