Phases trong Revit

Phase trong Revit

Phases trong Revit hay còn gọi là các phân đoạn (giai đoạn) thực hiện dự án xây dựng. Điều này cho thấy dự án có xét đến yếu tố thời gian. Khi làm việc với tính năng Phases trong Revit, bạn cần quan tâm đến 4 vấn đề sau:

 • Phases của mỗi khung nhìn
 • Tình trạng Phases của đối tượng mô hình
 • Bộ lọc Phases gán cho mỗi khung nhìn
 • Các thiết lập đồ họa cho mỗi bộ lọc Phase

Phase trong Revit

Mỗi khung nhìn sẽ có 2 tham số Phasing:

Phase trong Revit

 • Phase
 • Phase Filter

Có 2 phân đoạn mặc định là:

 • Existing
 • New Construction

Mỗi đối tượng sẽ có 2 tham số Phasing:

Phase trong Revit

 • Phase Created
 • Phase Demolished

Các kết quả khi phối hợp phân đoạn gồm:

 • Existing
 • Demolished
 • New
 • Temporary

Sau đây, tác giả xin thể hiện một số kết quả mô hình trong các phân đoạn tương ứng:

Existing Element

Phase trong RevitPhase trong Revit

 • Phase Created: Existing
 • Phase Demolished: None

Demolished Element

Phase trong RevitPhase trong Revit

 • Phase Created: Existing
 • Phase Demolished: New Construction

New Element

Phase trong RevitPhase trong Revit

 • Phase Created: New Construction
 • Phase Demolished: None

Temporary Element

Phase trong RevitPhase trong Revit

 • Phase Created: New Construction
 • Phase Demolished: New Construction

Các bộ lọc phân đoạn (Phase Filters)

Mỗi khung nhìn sẽ bao gồm các bộ lọc phân đoạn, nhằm điều chỉnh chế độ hiển thị của đối tượng.

Phase trong Revit

Show All: hiển thị tất cả các phân đoạn trên khung nhìn.

Phase trong RevitPhase trong Revit

Show Complete: hiển thị các phân đoạn mới và hiện trạng.

Phase trong RevitPhase trong Revit

Show Previous + Demo: hiển thị các phân đoạn trước đó và phân đoạn phá hủy.

Phase trong RevitPhase trong Revit

Các hiệu chỉnh cho bộ lọc phân đoạn gồm:

Phase trong Revit

 • By Category
 • Overridden
 • Not Displayed

Phần hiệu chỉnh đồ họa cho mỗi trạng thái phân đoạn (Phase Status) như sau:

Phase trong Revit

Tác giả đã sử dụng tính năng Phases trong Revit để thực hiện Dự án cải tạo tại Pháp vào T9/2017 như dưới đây:

Phase trong Revit

Để kết thúc phần trình bày Phases trong Revit, tác giả sẽ đưa ra mô hình thể hiện mức độ điều khiển đối tượng như sau (trong đó có phần Phases):

Phase trong Revit

Liệu bạn đã thành thạo bao nhiêu % các phần quản lý hiển thị cho đối tượng Revit nêu trên???

Trình bày: Admin

Trả lời