Một số công trình ứng dụng BIM tại Nhật Bản

1. Kitazato Hospital
 • Thiết kế: Nikken Sekkei
 • Nhà thầu: Takenaka Corporation

Ứng dụng công nghệ BIM cho các công việc

 • Visualization: diễn họa, xem phối cảnh.
 • 3D Coordination: phối hợp các bộ môn (kiến trúc, cơ điện, kết cấu).
 • Construction Sequencing: thể hiện trình tự xây dựng.
 • Frontloading in DD Phase with GC & Subs: lập tiến độ trong giai đoạn thiết kế chi tiết, kết hợp với đơn vị thầu chính, thầu phụ.
 • BIM Values in Bridging Contract: thể hiện giá trị của BIM ở hợp đồng chuyển tiếp.

Một số hình ảnh về dự án:

2. Market Street Tower, Singapore

 • Nhà thầu: Takenaka Corp.,Singapore
Ứng dụng công nghệ BIM cho các công việc
 • BIM Execution Plan Sharing with Owner: lập kế hoạch thực thi BIM, hợp tác công việc với chủ đầu tư.
 • As-Built Model Definition: tạo lập mô hình BIM hoàn công.
 • Collaborating with Subs: phối hợp công việc với các nhà thầu phụ.
 • Confederated Model Coordination: phối hợp mô hình liên bang.
 • 4D Construction Sequencing: thể hiện trình tự xây dựng.
 • 5D (Quantity & Consumption): bóc dự toán, phân tích dòng tiền.

Một số hình ảnh về dự án: