PHẦN MỀMTÀI LIỆUTIN CÔNG NGHỆ

Link tải các phần mềm đồ họa

Pass giải nén: congnghebim.vn

  • Adobe Photoshop CS6:

https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCUkROb1pZQlMwdG8

  • Corel Draw X6: 

https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCd1VZOFZuRnNOMDQ

  • Camtasia 8.4.0: 

https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCNUM2MDBLSVBIQXM

  • Snagit: 

https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCSEdid29KNDItZlk

Trả lời