PHẦN MỀMREVIT

Làm việc nhóm Workset trong Revit

lam viec nhom trong revit

LÀM VIỆC NHÓM WORKSET TRONG REVIT

Workset trong phần mềm Revit giúp người dùng thiết lập các nhóm làm việc trong cùng dự án. Việc chia các nhóm này tùy thuộc vào phạm vi công việc, hạng mục…, giúp mọi người làm việc không bị chồng chéo, tránh những sai sót tự ý chỉnh sửa, xóa dữ liệu của nhau. Sau đó, kết quả thiết kế các từ thành viên sẽ được đồng bộ (Synchronize) lên file dữ liệu trung tâm.
LÀM VIỆC NHÓM WORKSET TRONG REVIT

1. Một số thuật ngữ

 • Center File: file chính đã được chia nhỏ theo nhiệm vụ của từng nhóm thiết kế.
 • Local File: bản sao của Center File được lưu trữ về máy cá nhân, nó sẽ được liên kết với Center File.
 • Editing Request: khi một cá nhân muốn chỉnh sửa đối tượng, họ phải gửi 1 yêu cầu tới người đang quản lý thành phần đó để được cấp quyền chỉnh sửa.

2. Cơ chế hoạt động

LÀM VIỆC NHÓM WORKSET TRONG REVIT

 • Bước 1: tạo lập công trình
 • Bước 2: căn cứ vào yêu cầu để thiết lập WorkSharing
 • Bước 3: Phân công các đối tượng của dự án về các cá nhân.
 • Bước 4: lưu tệp CenterFile đó lại.
 • Bước 5: Các thành viên lưu CenterFile thành LocalFile
 • Bước 6: Có thể tạo thêm các WorkSet phụ trong những LocalFile
 • Bước 7: Cá nhân khác có thể đưa ra yêu cầu chỉnh sửa đối tượng (Request)
 • Bước 8: Cá nhân sẽ đồng bộ lên CenterFile để cho các cá nhân khác có thể thấy được kết quả.
 • Bước 9: Các cá nhân có thể bỏ quyền quản lý đối tượng của mình bất cứ khi nào.

3. Mô tả quá trình tạo lập

 • Click công cụ Collaborator\Workset

LÀM VIỆC NHÓM WORKSET TRONG REVIT

 • Người dùng tạo thêm các WorkSet, và gắn đối tượng nào vào WorkSet này.

LÀM VIỆC NHÓM WORKSET TRONG REVIT

LÀM VIỆC NHÓM WORKSET TRONG REVIT

 • Save as thành 1 tệp trung tâm (Central File), và được chia sẻ trên network.

LÀM VIỆC NHÓM WORKSET TRONG REVIT

 • Hộp thoại xuất hiện

LÀM VIỆC NHÓM WORKSET TRONG REVIT

 • Compact File: giảm dung lượng file, tăng thời gian lưu.

Một số lưu ý khi sử dụng Workset:

 • Người dùng có thể chọn Relinquish All Mine để bỏ toàn bộ các WorkSet của dự án.
 • Mỗi thành viên sẽ mở CenterFile và Save As lại thành LocalFile của riêng mình.
 • Revit sẽ tự động hình thành 1 liên kết ảo giữa 2 tệp tin trên.
 • Chúng ta sẽ ko nên mở file Center kể từ bây giờ nữa.
 • Nếu như 1 cá nhân ko làm việc, họ phải Relinquish All để các thành viên khác có thể chỉnh sửa được đối tượng.
 • Thời gian đồng bộ có thể là giờ nghỉ trưa, ban đêm.
 • Detach from Central File: hủy liên kết giữa CenterFile và LocalFile, khi đó Revit sẽ đưa ra các cảnh báo trước khi tiến hành.
 • Element Borrowing xuất hiện khi hiệu chỉnh lên đối tượng mà bạn ko quản lý.

LÀM VIỆC NHÓM WORKSET TRONG REVIT

 • Gửi yêu cầu và sau đó kiểm tra hồi đáp, tiếp tục làm việc.

LÀM VIỆC NHÓM WORKSET TRONG REVIT

LÀM VIỆC NHÓM WORKSET TRONG REVIT

 • Chỉnh sửa yêu cầu.

LÀM VIỆC NHÓM WORKSET TRONG REVIT

Grant: thông qua yêu cầu cho mượn đối tượng.

Deny/Retract: ko cho phép mượn.

 • Back up: thư mục này chứa đựng bản sao dự phòng cho CenterFile, nó phụ thuộc vào dung lượng ổ cứng khi lưu dự án ở mỗi thời điểm, ko nên xóa chúng nếu chúng ta vẫn cần bản sao dự phòng.

4. Làm việc độc lập với Workset

 • Điều chỉnh các Workset ở chế độ chỉnh sửa được khi còn mạng.
 • Làm việc bình thường ở nơi ko có mạng LAN.
 • Sau đó lại thiết lập về chế độ ko chỉnh sửa được.

5. Trường hợp di chuyển Central File

 • Mở Center File và Save as, chú ý chọn Option trong khi lưu là Make a CenterFile after Save.
 • Mở các LocalFile để sửa lại đường dẫn Synchrome đến CenterFile vừa lưu trước đó.
 • Chú ý nếu vẫn còn các đối tượng bị mượn (Borrowing) thì ta phải vào người mượn đó và chọn Non Editable.
Các chủ đề được quan tâm nhất

Trả lời