Hội thảo BIM từ Bộ Xây dựng - 04/2018

Hội thảo BIM từ Bộ Xây dựng - 04/2018

Nội dung hội thảo:

1. Tình hình và kế hoạch triển khai Đề án BIM Ông Nguyễn Phạm Quang Tú, Tổ chuyên gia Ban Chỉ đạo BIM 2. Giới thiệu về tình hình triển khai áp dụng BIM trên thế giới Ông Daniel Green, Giám đốc phụ trách khối chính phủ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Autodesk 3. Chiến lược triển khai BIM của Vương quốc Anh và dự án Hạ tầng kỹ thuật toàn cầu hỗ trợ Việt Nam Ông Richard Lane, Chuyên gia tư vấn Chính phủ, Thành viên nhóm dự án Hạ tầng kỹ thuật toàn cầu Vương quốc Anh 4. Con đường mới hướng tới Thiết kế và Xây dựng Ông Kevin Xu, Giám đốc tổng hợp dự án, Công ty CP phát triển Bất động sản Alpha King 5. Các cách tiếp cận mới trong thiết kế và quản lý dự án: Triển khai dự án tích hợp (Integrated Project Delivery) và Thiết kế định hướng giá trị (Target Value Design) Ông Nguyễn Việt Hùng, Giảng viên trường Đại học California tại Berkeley 6. Văn bản Hướng dẫn và Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng áp dụng BIM trong giai đoạn thí điểm Tổ chuyên gia Ban Chỉ đạo BIM 7. Kinh nghiệm triển khai áp dụng BIM cho công ty tư vấn Ông Nguyễn Như Trang, Quản lý BIM cao cấp, Công ty TNHH Xưởng BIM (The BIM Factory) 8. Thay đổi để tiếp cận với BIM Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Công ty cổ phần CNXD Phúc Chung (PCTech) 9. Áp dụng BIM cho giai đoạn quản lý vận hành Ông Nguyễn Khoa Hoàng Long, Quản lý BIM, Công ty TNHH VTCO 10. Triển khai áp dụng BIM tại Coteccons Kinh nghiệm áp dụng BIM tại dự án garage ngầm Văn phòng Chính phủ Ông Nguyễn Khưu Trọng Luật, Trưởng Ban BIM, Ông Trương Chí Nhân, Ban BIM Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons 11. Triển khai áp dụng BIM tại Tập đoàn xây dựng Hòa Bình Ông Võ Xanh, Trưởng phòng BIM, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 11. Triển khai áp dụng giải pháp Autodesk BIM 360 Field tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (COFICO) Ông Nguyễn Mạnh Tuân, Trưởng phòng Phát triển ứng dụng, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (COFICO)Chi tiết slide: