Điều chỉnh hiển thị cốt thép bằng Dynamo trong Revit

Điều chỉnh hiển thị cốt thép bằng Dynamo trong Revit
Bài viết này giúp các bạn điều chỉnh hiển thị cốt thép trong Revit một cách dễ dàng hơn nhờ một số Node trong Dynamo.điều chỉnh hiển thị cốt thép bằng dynamo trong revit Nếu như làm thủ công, người dùng cần các bước:
  • Chọn cốt thép
  • Chọn Visibility/Graphic States ở bảng Properties
  • Chọn View unobscured & View as solid
điều chỉnh hiển thị cốt thép bằng dynamo trong revit Trong đó:
  • View unobscured: hiển thị cốt thép ở mọi chế độ như Wire frame, Hidden line, Shaded, Color, Realistic.
  • View as solid: cốt thép được hiển thị dạng khối gần giống thực tế.

Script cho phần View as solid:

điều chỉnh hiển thị cốt thép bằng dynamo trong revit

Script cho phần View unobscured:

điều chỉnh hiển thị cốt thép bằng dynamo trong revit Từ phiên bản Revit 2017.1, hãng Autodesk đã giới thiệu tính năng Dynamo Player giúp người dùng chạy các ứng dụng Dynamo nhanh và trực quan hơn rất nhiều. điều chỉnh hiển thị cốt thép bằng dynamo trong revit Các ứng dụng Dynamo được hiển thị ngay trên hộp thoại Dynamo Player: điều chỉnh hiển thị cốt thép bằng dynamo trong revit Thí dụ kết quả mô hình sau khi chạy ứng dụng: điều chỉnh hiển thị cốt thép bằng dynamo trong revit Ở phần trên, tác giả đã sử dụng một số Node sẵn có trong Dynamo, người dùng có thể đọc thêm Tài liệu tự học Dynamo << Click