VỀ ADMIN

Chuyên đào tạo phần mềm Autodesk Revit, Navisworks Manage và Synchro Pro cho các cá nhân và công ty xây dựng tại Việt Nam.

đào tạo bim tại hà nội

TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Bộ môn Tin học Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

SĐT: 0973.663.103

Email: tuannm@huce.edu.vn

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nguyen-manh-tuan/