Cấu hình máy tính tối thiểu cài Revit

Cấu hình máy tính tối thiểu cài Revit

Cấu hình máy tối thiểu cho Revit 2017

 • Windows 7 SP1 64bit, Win 8.1 64bit, Win 10 64bit
 • Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
 • 4G RAM (đối với các mô hình Revit khoảng từ 100Mb trở lên)
 • 5GB ổ đĩa trống
 • Internet Explorer 7.0 trở lên

Cấu hình máy tối thiểu cho Revit 2015, 2016

 • Windows 7 SP1 64bit, Win 8.0, 8.1 64bit
 • Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
 • 4G RAM (đối với các mô hình Revit khoảng từ 100Mb trở lên), 2G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ.
 • 5GB ổ đĩa trống
 • Internet Explorer 7.0 trở lên

Cấu hình máy tối thiểu cho Revit 2014

 • Windows 7 32bit
 • Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
 • 4G RAM (đối với các mô hình Revit khoảng từ 100Mb trở lên), 2G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ.
 • 5GB ổ đĩa trống
 • Internet Explorer 7.0 trở lên

Cấu hình máy tối thiểu cho Revit 2013

 • Windows 7 32bit, WinXP SP2 trở lên
 • Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
 • 4G RAM (đối với các mô hình Revit khoảng từ 100Mb trở lên), 2G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ.
 • 5GB ổ đĩa trống
 • Internet Explorer 7.0 trở lên

Cấu hình máy tối thiểu cho Revit 2011, 2012

 • Windows 7 32bit, Vista 32bit (SP2 trở lên), WinXP SP2 trở lên
 • Với Win7 và Vista: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ dual core processor, với WinXP: Intel Pentium 4 or AMD Athlon dual core, 1.6 GHz trở lên
 • 3G RAM( 1G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ, render vừa).
 • 5GB ổ đĩa trống
 • Internet Explorer 7.0 trở lên

Cấu hình máy tối thiểu cho Revit 2010

 • Vista 32bit (SP1 trở lên), WinXP SP1, SP2 trở lên
 • Intel® Pentium® 4 1.4 GHz
 • 3G RAM( 1G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ, render vừa).
 • 5GB ổ đĩa trống
 • Internet Explorer 6.0

Bộ phần mềm Building Design Suit Ultimate

 • AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP
 • Autodesk Showcase, AutoCAD Raster Design, Autodesk ReCap
 • Autodesk Revit
 • Autodesk 3ds Max
 • Autodesk Navisworks Simulate, Naviswork Manage
 • Autodesk Inventor
 • Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Các dịch vụ Subscription

 • A360
 • Rendering in A360
 • Remote
 • Autodesk Green Building Studio
 • Energy Analysis for Autodesk Revit
 • Structural Analysis for Autodesk Revit
 • Lighting Analysis for Autodesk Revit
 • Autodesk InfraWorks 360 LT
Tải phần mềm Revit tại đây.