Uncategorized

BIM Profiles: Vai trò và trách nhiệm

Đã đăng vào
BIM roles

Trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều bài viết liên quan tới hồ sơ BIM, vị trí, vai trò và trách nhiệm của BIM trong một tổ chức. Một trong số đó có tính chất kỹ thuật quá cao hoặc tập trung nhiều vào công cụ phần mềm và các tính năng hoặc chỉ đơn […]