B.I.M

Các công cụ Steel trong Revit 2019

Đã đăng vào
Các công cụ Steel trong Revit 2019

Bài viết này giúp các bạn tự học revit structure; giới thiệu tới bạn đọc toàn bộ các công cụ Steel trong Revit 2019, đây cũng là một trong những cải tiến đáng chú ý nhất của phiên bản này. Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng các công cụ này để triển khai […]