BIM Assessment

BIM Assessment

BIM ASSESSMENT

BIM Assessment là bản đánh giá năng lực BIM của các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu khi thực hiện dự án xây dựng áp dụng công nghệ BIM. Đó cũng là căn cứ rất quan trọng giúp chủ đầu tư chọn lọc các đơn vị có năng lực thực sự, có am hiểu rõ ràng về BIM và phạm vi áp dụng của nó đối với công trình. BIM Assessment Tài liệu được tham khảo từ công ty xây dựng Skanska, Thụy Điển.

NỘI DUNG TÀI LIỆU BIM ASSESSMENT

1. Standard Information - Thông tin tiêu chuẩn 2. BIM Gateway Questions - Các câu hỏi BIM ban đầu 3. Areas of BIM - Phạm vi áp dụng BIM 4. BIM Project Experience 5. BIM Capability Questionnaire Xem chi tiết: