Author: congnghebim.vn

common data environment-cde 0

Common Data Environment-CDE

CDE được coi là nền tảng mà từ đó bạn có thể quản lý, phổ biến dữ liệu và thông tin dự án giữa các đội nhóm làm việc trong một quy trình…