24 yếu tố ảnh hưởng tới việc chọn lựa áp dụng BIM cho doanh nghiệp xây dựng

Sự cải tiến và đổi mới trong việc hình dung về dự án xây dựng, phối hợp dự án và sự giao tiếp là những lợi ích chính được tạo ra mô hình thông tin công trình (BIM) cho các tổ chức xây dựng. Vì vậy, nhiều công ty trên thế giới đang dần áp dụng BIM, tuy nhiên họ không có định hướng rõ ràng và cũng không có các tài liệu cụ thể để tham khảo, đặc biệt trong những giai đoạn đầu.

 Do đó bài viết sẽ đưa ra 24 yếu tố ảnh hưởng tới việc chọn lựa áp dụng BIM cho doanh nghiệp xây dựng (xắp theo thứ tự) gồm:

 1. Con người
 2. Các lợi thế tương đối
 3. Khả năng tương thích
 4. Sự quản lý
 5. Sự huấn luyện
 6. Giáo dục
 7. Các chính sách
 8. Áp lực từ bên ngoài
 9. Hỗ trợ từ bên ngoài
 10. Cơ sở hạ tầng
 11. Khả năng tương tác
 12. Quản lý dữ liệu
 13. Thiết bị và thiết bị ngoại vi
 14. Nhà cung cấp
 15. Quy trình
 16. Chiến lược tổ chức
 17. Các nguồn tài chính
 18. Rủi ro
 19. Tính bảo mật
 20. Độ phức tạp
 21. Tầm nhìn tổ chức
 22. Kế hoạch thực hiện
 23. Mối quan hệ giữa các nhà thầu
 24. Sự hiểu biết

Từ danh sách trên, có thể thấy rằng yếu tố quan trọng  nhất cần được đề cập đến chính là con người. Rất nhiều các nguyên cứu đã chỉ ra rằng con người là nhân tố quan trọng nhất trong việc áp dụng BIM. Điều này cho thấy, tâm lý, thái độ và khả năng chịu đựng của con người là những yếu tố then chốt trong việc áp dụng và thực hiện BIM.

Lợi thế tương đối  chính là lợi thế thực sự của BIM so với các sản phẩm khác. Các nhà nghiên cứu đồng ý rằng những lợi thế của BIM sẽ ảnh hưởng đến việc áp dụng BIM. Tiếp theo, tính tương thích của phần mềm cũng được ghi nhận là các yếu tố được đề cập đến khá nhiều. Các nhà nghiên cứu tin rằng khả năng của phần mềm BIM khi làm việc cùng với các thành phần khác cũng sẽ góp phần vào việc áp dụng BIM. Ngoài ra, việc quản lý, đào tạo và giáo dục cũng được liệt kê trong số mười yếu tố quan trọng nhất ở trên.

Nguồn:  W N S Wan Mohammad, M R Abdullah, S Ismail and R Takim, Overview of Building Information Modelling (BIM) adoption factors for construction organisations.