Tài liệu tự học Dynamo

TÀI LIỆU TỰ HỌC DYNAMO

Tài liệu được biên soạn bằng ngôn ngữ Tiếng Anh, tuy nhiên nó được viết theo mức độ từ dễ đến khó và có nhiều hình ảnh trực quan. Người dùng có thể tham khảo thêm các video hướng dẫn tự học Dynamo tại đây.

tu hoc dynamo

Nội dung tài liệu tự học Dynamo:

1. Giới thiệu về Dynamo

2. Làm việc với các kiểu dữ liệu

3. Thiết kế hình học với Dynamo

4. Tương tác với phần mềm Revit

5. Các tài liệu tham khảo

 

Xem thêm: Video hướng dẫn tự học Dynamo.

congnghebim.vn

News for BIM Technology in Civil Engineering

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *