Tài liệu tự học AutoCAD cơ bản

TÀI LIỆU TỰ HỌC AUTOCAD CƠ BẢN

Tài liệu trang bị cho người dùng những kiến thức cơ bản về Autocad như:

1. Tổng quan về Autocad

2. Các lệnh vẽ cơ bản (Draw)

3. Các lệnh chỉnh sửa đối tượng (Modify)

4. Tìm hiểu về Layer, Hatch, Text

5. Tìm hiểu về Dimension

6. Tìm hiểu về Block


congnghebim.vn

News for BIM Technology in Civil Engineering

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *