Singapore – Dự án thành phố 3D thông minh

Dự án mới sẽ cho phép các nhà thiết kế và lập kế hoạch kiểm tra các tình huống thực tế trong một không gian kỹ thuật số…