Revit có phải là BIM?

Nhiều công cụ và loại phần mềm khác nhau đã xuất hiện để quản lý thông tin này – Revit là một trong số đó.