Tagged: LOD trong BIM

LOD trong BIM 0

LOD trong BIM

LOD 300: trong giai đoạn mô phỏng xây dựng (Construction Simulation).

Define LOD in BIM 0

Define LOD in BIM

Việc mô hình hóa mức độ tối ưu của thông tin đảm bảo một quy trình hiệu quả cho các nhà thiết kế và chế tạo.