Toàn bộ Family 2D triển khai chi tiết trong Revit Structure

Nhưng bạn nên lưu ý rằng nguyên tắc tạo lập Family trong Revit là hoàn toàn giống nhau.