12 cách làm giảm dung lượng file Revit hiệu quả

Nên hạn chế số lượng khung nhìn 3D trong dự án. Vì nó cũng làm tăng dung lượng tệp như phần…