Ứng dụng BIM cho quản lý tài sản

Bao gồm cả dữ liệu trong quá trình xây dựng và chế tạo với các tiết hình học và được tổng hợp từ nhiều bộ môn…