TRANG TIN VỀ CÔNG NGHỆ BIM TRONG XÂY DỰNG Blog

LOD trong BIM 0

LOD trong BIM

LOD 300: trong giai đoạn mô phỏng xây dựng (Construction Simulation).