TRANG TIN VỀ CÔNG NGHỆ BIM TRONG XÂY DỰNG Blog

0

Cốt thép trong Revit

Việc áp dụng Revit không chi đối với các công trình dân dụng công nghiệp, nó còn được áp dụng rộng rãi cho các cấu kiện đúc sẵn, công trình cầu, hầm…

0

Hình dạng thép trong Revit

Bảng thống kê cốt thép liệt kê danh sách các dầm, cốt thép trong dầm gồm số hiệu, hình dạng, đường kính, độ dài, đường kính uốn, khối lượng thép.