TRANG TIN VỀ CÔNG NGHỆ BIM TRONG XÂY DỰNG Blog

0

Tấm tường Nucewall

Là sản phẩm tấm tường nhẹ có cấu tạo 2 lớp ngoài là mặt cement board chịu nước, giữa là hỗn hợp bê tông hạt xốp.

0

BIM & Lean Construction

BIM & LEAN CONSTRUCTION Lean Construction (xây dựng tinh gọn) là một cách tiếp cận mang tính sáng tạo để quản lý, theo nguyên tắc thành công của hệ thống sản xuất Toyota, áp...