Một số file Revit kiến trúc+kết cấu+cơ điện

MỘT SỐ FILE REVIT KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, CƠ ĐIỆN

1. KHU VĂN PHÒNG

Kiến trúc:

https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCVTRHZWRTNzA5Nk0

Kết cấu:

https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCOUJRVmRaM3RSRTA

Cơ điện:

https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCdXhod3BTQkRER28

2. PHÒNG KHÁM

Kiến trúc+kết cấu:

https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCdm9WeFBHSFdDS0k

Cơ điện:

https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCRFdSWVEtTDY1UWs

3. NHÀ DÂN DỤNG

Kiến trúc+kết cấu:

https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCck5wUFRhSjd3Q2c

Cơ điện:

https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCckVjTXVUV0pScWs

Đây chỉ đơn giản là những file revit tham khảo, các bạn cần trao dồi để có thể sử dụng Revit thành thạo hơn.

congnghebim.vn

News for BIM Technology in Civil Engineering

You may also like...

1 Response

  1. Trần Thanh Hùng says:

    Cảm ơn AD đã chia sẽ dữ liệu cho mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *