Mẫu đồ án thi công bằng Revit

MẪU ĐỒ ÁN THI CÔNG BẰNG REVIT

Sinh viên thực hiện: Lê Hưng Phúc

Giáo viên hướng dẫn: Dương Minh Tín

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh – Khoa kỹ thuật xây dựng.

Mẫu đồ án thi công bằng Revit

Mẫu đồ án thi công bằng Revit bao gồm: cốp pha cột, dầm, sàn, móng, phần địa hình trong Revit.

Mời các bạn tải file:

https://drive.google.com/open?id=0B6FWPjiFV_VCMmR5QWZRSFNOVFU

congnghebim.vn

News for BIM Technology in Civil Engineering

You may also like...

1 Response

  1. khuong says:

    Khi bảo vệ thì bảo vệ bằng máy chiếu hay file in vậy ad?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *