Có nên đưa Revit vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam

congnghebim.vn

News for BIM Technology in Civil Engineering

You may also like...

2 Responses

  1. phongninh66 says:

    Đã quá chậm, nhưng chậm còn hơn không. Phần mềm revit đã cung cấp cho những đam mê ngoài thị trường Việt nam đã 9 năm. Bây giờ các trường Đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng- Giao thông- Thủy lợi-Hạ tầng kỹ thuật… nên khẩn trương đưa vào giảng dạy cho sinh viên là cần thiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *