Category: B.I.M

big data & bim 0

Big Data & BIM

96% các bên liên quan xây dựng đồng ý rằng BIM nên được sử dụng trong giai đoạn xây dựng và quản lý cơ sở vật chất

quy trinh bim 0

Quy trình BIM

Các công ty tư vấn thiết kế, xây dựng chủ yếu tham khảo các quy trình BIM và BIM Guideline từ các nước như Anh, Singapore, Mỹ, Nhật…