Category: B.I.M

bảng tuần hoàn BIM 0

Bảng tuần hoàn BIM

Các giai đoạn cần thiết cho sự hợp tác chặt chẽ hơn (quá trình và con người) thông qua công nghệ, tiêu chuẩn và các công cụ hỗ trợ.

common data environment-cde 0

Common Data Environment-CDE

CDE được coi là nền tảng mà từ đó bạn có thể quản lý, phổ biến dữ liệu và thông tin dự án giữa các đội nhóm làm việc trong một quy trình…

BIM case study 0

BIM Case Study

Giới thiệu tới bạn đọc một thí dụ cụ thể về việc ứng dụng BIM thành công trong một dự án bệnh viện tại Anh.