Category: B.I.M

Define LOD in BIM 0

Define LOD in BIM

Việc mô hình hóa mức độ tối ưu của thông tin đảm bảo một quy trình hiệu quả cho các nhà thiết kế và chế tạo.